SUPERWIZJA RODZINNA

Są w życiu trudne sprawy, z którymi sobie nie radzimy. Nie zmieniają się, bo my nie zmieniamy siebie i swoich pozycji życiowych. Wiele spraw, które napotykamy w swoim życiu, wydaje się trudnymi a nawet beznadziejnymi. Próbujemy zmierzyć się z nimi, ale wciąż ponosimy porażkę lub odczuwamy ból. Być może dzieje się tak, dlatego, że nasze pomysły rozwiązań pochodzą ciągle z tego samego źródła, a my zajmujemy wobec problemu ciągle tą samą pozycję.   Superwizja rodzinna, to sposób odmiennego spoglądania na problem, który do tej pory...

Read more...

Profilaktyka Systemowa

Celem programu jest rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie kształtowania czynników i warunków ochronnych wobec zagrożeń uzależnieniami, przemocą, wykluczeniem, uczestnictwem w sytuacjach konfliktu i kryzysu. Warunkami modelującymi będą procesy pogłębiające poczucie wartości, tożsamości oraz identyfikacji rodzinnej i społecznej....

Read more...

Profilaktyka Systemowa

Projekt dofinansowany z środków Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania publicznego „Bezpieczna i przyjazna szkoła – projekty upowszechniające i wzmacniające wybrane działania bezpiecznej szkoły, w szczególności projekty edukacyjne w gimnazjach”....

Read more...